Samedi, 18 Août 2018
Actualités
Petites annonces

Soirée sécurité 3 Avril 19h

Soirée sécurité  3 Avril 19h

       INVITATION

  Mon enfant et sa sécurité.
   Mardi 3 Avril 19H
             La Plancha 25 tran Ngoc Dien D2          
 Tuesday, April 3rd at 7.00 pm -
My child and his safety
 Thứ 3 ngày 3 tháng 4 lúc 7g 00 tại : Chủ đề : An toàn của con mình
Adultes et enfants à partir de 10 ans
người lớn và trẻ em từ 10 năm-
adults and children from 10 years
-___________________________

 

 
 


Les comportements à risques préoccupent  la communauté du Lycée, l'UPMD, en collaboration avec le Consulat et le LFI vous invite à participer à une rencontre sur le thème : Mon enfant et sa sécurité.
  
Risky behaviors are a matter of concern for Lycée community, the UPMD, in association with the Consulate and the LFI invites you to participate in a meeting on the theme : My child and his safety.

Các hành vi nguy hiểm là vấn đề quan tâm đối với cộng đồng Lycée, hiệp hội phụ huynh trường Quốc tế Pháp Duras kết hợp với Lãnh sứ quán và hội đồng trường xin kính mời quí phụ huynh tham gia buổi gặp mặt giao lưu với chủ đề : An toàn của chính con mình
 

Au lycée, sur la route, en semaine ou le week-end, comment savoir prévenir, discerner et gérer les conduites à risques. Prévention et actions concrètes au Lycée. Notre responsabilité de Parents. Les lieux et actions à risques.
In high school, on the road, on weekdays or on weekends, how to prevent, discern and manage risky behavior. Prevention and concrete actions at the Lycée. Our responsibility as Parents. Risky Places and actions.
Ở trường, trên đường đi học, trong tuần hay cuối tuần, các bậc phụ huynh cần lường trước, phân biệt và biết cách xử lý những mối nguy hiểm có thể xảy đến với con mình. Cách phòng tránh và hành động cụ thể ở trường. Trách nhiệm của các bậc phụ huynh.

Nos intervenants:
M. Floréani,   Consul Général, nous parlera de la sécurité et de la responsabilité de chacun d'entre nous, parents.
Mme Ronne, Proviseur du LFI, nous partagera les actions concrètes faites pour la prévention au sein du lycée.
Mm Bry médecin addictologue nous aidera à comprendre le pourquoi les addictions, comment les repérer et les prévenir.
M. Fransceskinj, avocat nous expliquera la loi locale, et les sanctions encourues par les enfants usant de drogue, alcool...
Our speakers :

Mr. Floréani, Consul General, will talk about the safety and responsibility of each of us, parents.

Ms. Ronne, Head of the LFI, will share the concrete actions made for prevention in the school.

Ms. Bry, addictologist doctor, will help us understand why addictions, how to spot them and prevent them.

Mr. Fransceskinj, lawyer will explain to us the local law, and the sanctions incurred by children using drugs, alcohol...
Các thành viên tham gia:
Ông Floréani, tổng lãnh sự, sẽ tham gia nói chuyện về an toàn học đường và trách nhiệm của mỗi bậc phụ huynh trong chúng ta.
Bà Ronne, hiệu trưởng sẽ chia sẻ về những hành động phòng tránh cụ thể trong khuôn khổ của trường. Bác sỹ Bry chuyên gia về nạn nghiện ngập sẽ giúp chúng ta hiểu hơn về vấn đề này : làm cách nào để nhận biết và phòng tránh.
Luật sư Fransceskinj  sẽ giải thích rõ hơn về những hình phạt mà học sinh sẽ phải đối mặt nếu như sử dụng ma túy, rượu mạnh....

 

 

La sécurité au lycée- The safety at school--An ninh trong trường
La sécurité en ville- The safety in town- An ninh trên phố
Les pratiques sexuelles à risques -Risky sexual practices -Quan hệ tình dục không an toàn
La drogue et les addictions - Drugs and addictions-Ma túy và nạn nghiện ngập
La conduite sur la route - Driving on the road-An toàn giao thông
Ce que dit la loi locale - What local law says-Pháp luật tại nước sở tại
Les sanctions en cas d'infraction - Sanctions in case of infringement-Hình phạt trong trường hợp phạm pháp
Cette rencontre vous intéresse-t-elle?Does this meeting interest you?-Quí vị có quan tâm đến buổi gặp gỡ này ?Combien seriez vous de participants?-How many participants would you be?-Quí vị sẽ đi bao nhiêu người?
OUI-YES-CO

Merci de nous aider à préparer cette rencontre en nous  partageant-Thank you for helping us prepare this meeting by sharing with us-Xin vui lòng giúp chúng tôi chuẩn bị cho buổi họp này bằng cách chia sẻ :

 

 Vos commentaires-Your comments-lời bình luận
Vos témoignages-Your testimonials- Chứng cứ
 Vos questions- Your questions- Câu hỏi

Confidentialité de vos réponses-Confidentiality of your answers- Vấn đề bảo mật

  • Je souhaite que mon anonymat soit respecté-I wish my anonymity is respected-Mong muốn được giấu tên
OUI-YES-CO
J'accepte que mon nom soit cité- I accept that my name be quoted-Chấp thuận được nêu tên
 
OUI-YES-CO

 upmd.lfiduras@gmail.com


 Boite à questions de l'UPMD au lycée   
Lundi et mercredi matin de 7h45 à 10h30
 
          Mme Raphaelle Méthais
                           35/87A  XVNT,P17, Quan Binh Thanh 

UPMD.FR
 

 

Scroll To Top